Self-regulating social mechanism in the area of human rights

     We have compiled a list of areas that are positively affected by a social TRL, and we do not know any person who would not identify with own interests on this list. This is a story about people from all professions, countries and continents, of all religions

and skin colours... the list is endless and has everything in it. And you are also part of this story; as well as your children,

friends, relatives and anyone else close to you.

 

HUMANIZM


     WYRÓWNANIE GLOBALNEJ NIERÓWNOŚCI
     Wartość netto 2473 wszystkich miliarderów to ponad 7,7 bilionów USD, co (w 2015r.) odpowiada PKB czterech piątych wszystkich krajów na świecie. W swojej książce Duch równości. Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej, Richard Wilkinson i Kate Pickett pokazują, że nierówność prowadzi do wzrostu przestępczości oraz konfliktów na tle narodowym i religijnym. Właśnie dlatego walka z ogólnoświatową nierównością leży w interesie nas wszystkich, bez względu na status społeczny i finansowy.
     TRL zapewnia kontrolowane rozwiązanie wszystkich aspektów tego problemu

     ZARZĄDZANIE MIGRACJĄ

     Problem migracji i uchodźców stał się szczególnie dotkliwy w UE w ostatnich latach. Jest to w pewnym stopniu konsekwencją wojny i ubóstwa, które swoje źródło nieuchronnie odnajdują w braku instytucji demokratycznych oraz wynikających z nich praw i wolności.

     TRL stwarza warunki dla powstawania takich instytucji, a także zapewnia uniwersalny dochód dla wszystkich, którzy byli mieszkańcami danego kraju przez ostatnich 20 lat

     PRAWO DO RELIGII, PŁCI I RÓWNOŚCI RASOWEJ 

     Sposoby na zapewnienie odpowiedzialności zbiorowej, której brakuje w wielu krajach. TRL tworzy zrównoważony system, w którym każdy ma swój udział, co oznacza, że ​​każdy ma równe szanse w praktyce, nie tylko w teorii

    FINANSOWANIE MEDYCYNY

    Kryptowaluta TRL może być przeznaczona na usługi medyczne w ramach globalnego programu partnerskiego TRL, do którego przyłączą się akredytowane centra medyczne na całym świecie

     WALKA Z UBÓSTWEM

     Średnia pensja w 35 krajach z najwyższym średnim wynagrodzeniem (około 700 milionów osób pełnoletnich) wynosi 2 408 USD, podczas gdy w 99 krajach o najniższej średniej pensji wynosi ona tylko 170 USD. Po wdrożeniu TRL, kraje o niskich dochodach i powolnym rozwoju w dziedzinie praw i wolności, otrzymają zastrzyk pieniędzy z Lokalnego Funduszu TRL w wysokości w sumie do 445 * 700 milionów USD = 311 miliardów USD. Ponad 225 miliardów USD zostanie przeznaczone na programy humanitarne i rozwój podstawowych warunków do życia w XXI wieku. Powinno to mieć bezpośredni wpływ na sytuację ponad dwóch miliardów ludzi, a pośrednio na każdego z nas

     BIEDA I BRAK EDUKACJI JAKO ŹRÓDŁO TERRORYZMU

     Ubóstwo i brak dobrej jakości edukacji zawsze były kluczowymi czynnikami leżącymi u źródeł terroryzmu.

     Jedną z misji TRL jest rozwiązanie problemu, jakim jest brak równowagi pomiędzy rozwojem społacznym a gospodarczym, oraz brak możliwości zapewnienia stałego rozwoju w niektórych krajach. W szerszej perspektywie ostatecznym celem ma być zapewnienie bezpieczeństwa na świecie

     ŚWIAT DLA NASZYCH DZIECI

     Świat, w którym funkcjonuje globalny mechanizm społeczny, mający na celu ochronę własności prywatnej i jednostki, gdzie prawo do wyrażania krytycznych poglądów, również na temat władzy lokalnej, nigdy nie zostanie uznane za przestępstwo

 

     FINANSOWANIE NA EDUKACJĘ

     Kryptowaluta TRL może być przeznaczona na usługi edukacyjny w ramach globalnego programu partnerskiego TRL, do którego przyłączą się akredytowane centra edukacyjny na całym świecie

PRAWA I WOLNOŚCI

     PRAWA CZŁOWIEKA

     TRL jest zdecentralizowanym mechanizmem społecznym, który motywuje bezpośrednie działanie na rzecz światowego prawa i wolności

 

     WDRAŻANIE

     Czynniki, które mają najbardziej negatywny wpływ na ocenę TRL w danym kraju, to słabe oceny globalnych organizacji rzeczniczych i nieprzestrzeganie orzeczeń sądów międzynarodowych

     MECHANIZM ANTYPRESYJNY

     TRL uniemożliwia powtórzenie się wydarzeń takich, jak Holocaust lub masowe represje we wczesnym ZSRR, w wyniku których zginęły dziesiątki milionów ludzi

     OCHRONA DZIENNIKARZY I AKTYWISTÓW

     TRL chroni dziennikarzy i aktywistów badających przypadki łamania praw człowieka, nawet w miejscach, w których władze lokalne mają potężne możliwości, co odgrywa kluczową rolę w krajach pozbawionych podstawowych praw i wolności

    FINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT

    Jednym z najważniejszych czynników wpływających na działanie algorytmów TRL są niezależne media i organizacje non-profit. TRL Global Foundation przeznaczy znaczny budżet na wsparcie tych organizacji na całym świecie

     ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE

     TRL podważy z góry założony pogląd, że prawa człowieka to sprawa aktywistów lub odpowiedzialność państwa. Metody działania TRL, sprzyjają indywidualnemu aktywizmowi i pokazują, że ​​w obronę praw człowieka może zaangażować się każdy

GOSPODARKA

     WPŁYW / INWESTYCJE SPOŁECZNE

     Inwestowanie w TRL na wczesnym etapie daje wyłączną okazję, aby Twoje finanse zaczęły działać globalnie dla wsparcia zrównoważonego rozwoju. To prawdziwa filantropia dla dobra całej ludzkości

     4.5 MILIARDA OSÓB W SYSTEMIE

     Liczba użytkowników TRL jest równa liczbie dorosłych mieszkańców planety Ziemia

     BEZWARUNKOWY GLOBALNY DOCHÓD PODSTAWOWY

     TRL jest podstawowym mechanizmem współpracy między obywatelami i państwami w gospodarce, która obejmuje sztuczną inteligencję i uniwersalny podstawowy dochód

     GOSPODARKA 4.0

     W ramach czwartej rewolucji przemysłowej TRL zwiększa przejrzystość gospodarki i czyni ją bardziej przewidywalną. System eliminuje kwestie podziałów klasowych i potencjalnej niestabilności politycznej, tworząc nowy świat

     PIENIĄDZE PUBLICZNE

     Token of Peace to produkt pochodny z technologiczną możliwością alokowania finansów publicznych i rozwoju publicznej opieki społecznej w przyszłości.

     Przewiduje się, że Token of Peace stanie się atrakcyjną opcją inwestycyjną dla ubogich krajów, w celu podniesienia poziomu praw i wolności człowieka

     BLOCKCHAIN & CRYPTO

     TRL opiera się na blockchain, co oznacza, że ​​wszystkie przeprowadzane operacje będą maksymalnie przejrzyste i kontrolowane.

     Token of Peace przejdzie kilka etapów rozwoju, których ostatecznym celem jest stworzenie międzynarodowej kryptowaluty uznanej przez wszystkie kraje świata za system płatności oraz przez ONZ jako miarę praw i wolności człowieka.

Translated by TRL Pro Bono friend Ania Dziomdziora

 

© 2018-2020 TRL GLOBAL FOUNDATION