TOKEN CỦA HÒA BÌNH 

YÊU. SỰ TỰ DO. BÌNH ĐẲNG. 

     TRL là một cơ chế xã hội phi tập trung hóa mang ảnh hưởng tích cực với những hành động trực tiếp chống lại những thách thức trong lĩnh vực quyền và sự tự do trên thế giới.

     Chúng tôi tạo ra công nghệ với nguồn thu nhập cơ bản toàn cầu trên cơ sở hệ thống tệp tin phân tán cho Liên Hiệp Quốc với vai trò chính là bảo vệ quyền và sự tự do trên thế giới. Hiện tại, dự án này được xây dựng dựa trên các đóng góp của tình nguyện viên.

     Là một phần của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, TRL nhằm thúc đẩy tính minh bạch của nền kinh tế và làm cho nó ít biến động hơn trước. Hệ thống này mong muốn gạt bỏ những nghi ngờ liên quan đến phân chia giai cấp và bất ổn chính trị, thay vào đó, xây dựng một thế giới mới. Đây là một thước đo đồng thời là một thuật toán đặc biệt nhằm mục đích phản ánh mức độ nhận biết thực sự về những cam kết quốc tế được thừa nhận và những nghĩa vụ trong lĩnh vực quyền con người và bảo vệ môi trường cũng như sự tôn trọng triệt để đối với các hiệp định quốc tế mới nhằm mục đích cung cấp mức bảo vệ cao hơn cho các cá nhân ở cấp độ trong nước.

 

1)  TRL là một phần của Tổ chức Liên Hiệp Quốc tập trung vào cơ chế thu nhập cơ bản vô điều kiện toàn cầu

      Mọi công dân, không phân biệt lợi ích và mức thu nhập sẽ nhận được một khoản tiền thu nhập cơ bản vô điều kiện và thường xuyên. Khoản tiền mà bạn sẽ nhận được vào cuối tháng, tổng cộng 12 lần một năm sẽ bị ảnh hưởng bởi các chỉ số thể hiện mức độ bạn tuân thủ quyền và sự tự do trong lãnh thổ quốc gia của bạn.

     Trong những bước đầu, chúng tôi sẽ dùng dữ liệu từ những tổ chức được công nhận trên toàn thế giới, những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của mình. Mỗi tổ chức có vai trò cung cấp thông tin toàn diện và đầy đủ để giải mã chỉ số.

*- Liên Hiệp Quốc (các cơ quan và bộ phận) - Hội đồng Châu Âu - Hệ thống liên Mỹ về sự bảo vệ quyền con người - Ủy ban nhân quyền Châu Phi và Tòa án Châu Phi về con người và quyền con người - Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền - Phóng viên không biên giới - Ngôi nhà Tự do - Hợp tác quốc tế vì nhân quyền - Tổ chức Ân xá quốc tế - Điều khoản 19 – OSCE ODHIR – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền – Hậu vệ phòng tuyến – Qũy Nhi đồng Liên Hiệp Quốc – Uỷ ban cứu trợ nạn đói – Uỷ ban chữ Thập đỏ quốc tế - Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế

 

2) TRL là một cơ chế xã hội toàn cầu phục vụ cho Liên Hiệp Quốc

    Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một công cụ toàn cầu cho Liên Hiệp Quốc để thông qua đó mỗi cá nhân sẽ hiểu được giá trị của quyền và sự tự do của họ và nhờ đó, sẽ có động lực để tác động vào những chỉ số quan trọng kia trong quốc gia và nơi họ đang sinh sống. TRL là một cơ chế có mặt rộng rãi mà không cần sự trợ giúp của một trung tâm điều hành riêng biệt hay một trung tâm đưa ra các quyết định. Dự án này không có một người sở hữu, cũng không có một nhóm người đại diện mọi người đưa ra quyết định.

​   

     Chúng tôi đã biên soạn một danh sách những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách thu nhập cơ bản vô điều kiện xã hội, và chúng tôi không biết ai không có cùng chung lợi ích trên danh sách này. Đây là một câu chuyện về những con người từ tất cả các nghề nghiệp, đất nước và lục địa, câu chuyện của tất cả các tôn giáo và màu da.... danh sách này là vô tận và nó chứa đựng tất cả mọi thứ. Và bạn cũng là một phần của câu chuyện; cũng như con cái bạn, bạn bè bạn, họ hàng hay bất cứ ai gần gũi bạn.

 

BIỂU TƯỢNG HÒA BÌNH SẼ ĐƯỢC PHÂN PHÁT MIỄN PHÍ VÀ ĐƯỢC TRAO TẶNG ĐẾN TAY MỖI MỘT CÔNG DÂN TRƯỞNG THÀNH CỦA TRÁI ĐẤT

     Thu nhập cơ bản vô điều kiện được trả theo dạng tiền mã hóa TRL dựa trên tiền lương trung bình mỗi tháng (lương thực tế) và mức độ của quyền và sự tự do. Lũy tích (hay còn gọi sự thay đổi giá cả cố định) của tiền mã hóa TRL được sản sinh trên cơ sở của giá trị sau: 40 phần trăm mức lương trung bình hằng tháng chính thức phân phối vào TRL.

•      Thuật toán trả lương của Tổ chức Biểu tượng Hòa Bình có khả năng đền bù cho một dự báo tiêu cực xảy ra vì sự xuất hiện một số lượng lớn trí tuệ nhân tạo và sự biến mất của việc làm. Công dân sẽ không tiếp tục sống mà không có kế sinh nhai nếu như chính phủ không có khả năng xây dựng lại dưới một nền kinh tế mới

•     Đối với các vấn đề trong nước, Biểu tượng Hòa Bình là một công cụ kiểm soát và cân bằng quyền lực, ngăn ngừa sự can thiệp nước ngoài bởi vì nó chỉ dựa trên những thủ tục trong nước: sự đối đãi của nhà nước với con dân, tòa án công lý, sự tôn trọng đến từng cá nhân

•      TRL có thể ảnh hưởng tích cực lên cuộc đấu tranh chống lại nghèo đói và di cư hàng loạt, cuộc đấu tranh ấy sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh dựa theo nguyên tắc sở hữu quyền công dân lâu nhất

     Hơn nữa, bản năng bảo vệ bản thân liên quan đến cái mối quan tâm về đạo đức trong xã hội đòi hỏi sự tham gia tình nguyện của mỗi một người sở hữu TRL trong nỗ lực cấn hợp pháp hóa sự tìm kiếm và bắt giữ những ai đang cố gắng phạm tội trộm cắp, cướp giật và những hành động khác mà có ảnh hưởng tiêu cực lên nhiệm vụ của Biểu Tượng Hòa Bình. Cố gắng phá hoại cơ chế TRL sẽ gây hại đến 8 tỷ người và vì vậy, kẻ xâm nhập sẽ không cảm thấy an tâm ở bất cứ nơi nào trên thế giới

     Nguồn thông tin không chỉ tồn tại trong tiếng Anh. Điều này giúp lan rộng TRL/UN và ý tưởng nằm sau nó xung quanh thế giới.

     TMục đích chung của Cộng đồng Phiên dịch TRL: cạnh tranh với sự thành công của văn kiện được dịch nhiều nhất trong lịch sử, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền trên phương diện lượng ngôn ngữ nó đã được dịch sang.

 

Trong tương lai, những văn bản này sẽ hình thành nền tảng cho sự xây dựng một trang web nhiều ngôn ngữ nhất thế giới.

     Mục tiêu 2020-2025 - TRL đã được kiểm định và công nhận bởi Liên Hiệp Quốc như là một phương tiện chủ yếu nhằm bảo vệ quyền và sự tự do trên khắp thế giới.

  • Lần đầu tiên trong lịch sử, đơn vị tiền tệ sẽ không bị ràng buộc với sự giàu có về kinh tế, nhưng nó sẽ được cung cấp bởi những chỉ số đánh giá thái độ đối với người khác và nhân phẩm. Chỉ bây giờ, nhờ vào sự khởi đầu của việc áp dụng số lượng lớn các quy trình tự động hóa của trí tuệ nhân tạo, chúng tôi có thể xem những chỉ số không sản xuất như là một điểm chuẩn (hiện tại, vì sự xuất hiện ồ ạt của quy trình tự động hóa bởi trí tuệ nhân tạo, chúng tôi có thể nhắm tới những yếu tố không sản xuất)

  • Nếu như Biểu tượng Hòa Bình tồn tại từ những thế kỉ trước, thì vào thời Trung cổ, những nơi như Tòa án dị giáo sẽ không hình thành, và tấn bi kịch như cuộc diệt chủng Holocaust hoặc những cuộc đàn áp nhân dân Liên Xô đã không xảy ra vào thế kỷ thứ 20

 

          Một trong những thông điệp chính của sự ủng hộ cho những dự án tương tự chính là tình người, thứ tồn tại trong mỗi con người chúng ta.

     Nhiều cố vấn và tình nguyện viên nhìn thấy bức tranh về thế giới của họ được phản chiếu trong một hoặc nhiều lĩnh vực mà TRL sẽ thay đổi một cách tích cực, và điều này chính là nguồn gốc của động lực khiến họ muốn hợp tác với chúng tôi.  Trong một thời đại đánh dấu sự đổi mới phi thường, chúng tôi hiểu rằng chỉ khi mọi người đều đóng góp, thì những giải pháp cho các thách thức to lớn nhất của thế giới đều sẽ được thực hiện một cách thành công, và nhiều cái đầu làm việc cùng nhau lúc nào cũng sẽ cho ra kết quả tốt hơn. Đây thực sự là một hành động bác ái vì lợi ích của cả nhân loại.

 

     Nhóm chúng tôi - Nhân loại

 

Đội ngũ hành động toàn cầu TRL

Được dịch bởi Pro Bono Friend Thuận Cao Thị 

 

 for translators 

© 2018-2020 TRL GLOBAL FOUNDATION