BARIŞ TOKENİ 

 AŞK. ÖZGÜRLÜK. EŞİTLİK. 

     TRL, dünyadaki hak ve özgürlükler alanlarında karşılaşılan zorluklara karşı doğrudan harekete geçen, bir merkezi olmayan motivasyonel etki sosyal mekanizmasıdır.

     Dünyadaki hak ve özgürlüklerin savunulmasında temel bir araç olması için, sosyal küresel temel gelir teknolojisinin BM için blok zincirde yaratılmasını hedefliyoruz. An itibariyle, proje sadece gönüllülerin çalışmaları üzerine kurulmuştur.

     Dördüncü sanayi devriminin bir parçası olarak, TRL ekonominin saydamlığını arttırıp onu daha öngörülebilir kılıyor. Sistem sınıf ayrımları ve potansiyel politik istikrarsızlık sorularından kurtuluyor ve yeni bir dünya yaratıyor. Bu, insan hakları ve çevre korunması alanında kabul edilen uluslararası taahhüt ve yükümlülüklerin asıl gerçekleştirilme düzeyini yansıtmanın yanı sıra yerel düzeydeki bireyler için daha yüksek seviyede koruma sağlanması amacıyla yeni uluslararası anlaşmalara bağlı kalmayı amaçlayan benzersiz bir endeks ve algoritmadır.

     

1)  TRL, BM için Koşulsuz bir Küresel Temel Gelirdir

     KTG (Koşulsuz Temel Gelir) fayda ve gelir seviyesine bakılmaksızın tüm vatandaşlara ödenir. Yılda on iki kez ay sonunda alacağınız miktarın üzerinde etkisi olan göstergeler, sizin ülkenizdeki hak ve özgürlüklere uymanızla bağlantılıdır.

     İlk aşamalarda alanlarında uzman olan ve evrensel olarak tanınan örgütlerden alınan verileri kullanıyoruz. Her örgüt, göstergenin sırrını çözmek için kapsamlı bilgiler sunar.

*- Birleşmiş Milletler (bölümler ve birimler) – Avrupa Konseyi – insan haklarının korunması için Amerika içi sistem – Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi – İnsan Hakları İzleme Örgütü – Reporters without borders – Freedom House – İnsan Hakları için Uluslararası ortaklık – Uluslararası Af Örgütü - Article19 - OSCE ODIHR – Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu - Front Line Defenders - UNICEF - OXFAM – Uluslararası Kızıl Haç Komitesi – Uluslararası Kriz Grubu

 

2) TRL, BM için sosyal bir küresel mekanizmadır

    Misyonumuz, BM için her bireyin kendi hak ve özgürlüklerinin değerini anlayacağı, ülkelerindeki ve köylerindeki  bu önemli göstergeleri etkilemek için motive olacağı küresel bir araç yaratmaktır. TRL, özel bir yönetim veya karar verme merkezi olmayan, geniş çaplı erişilebilen bir mekanizmadır. Bu projenin, tüm kararları herkes adına veren bir sahibi veya küçük bir grubu yoktur.

​   

     Sosyal KTG’den olumlu etkilenen alanların bir listesini derledik ve bu listede kendi çıkarları ile özdeşleşmeyecek hiç kimseyi tanımıyoruz. Bu hikayedeki insanlar tüm mesleklerden, ülkelerden ve kıtalardan, tüm dinler ve ten renklerinden... Liste sonsuz ve içinde herşeyi barındırıyor. Ve siz de bu hikayenin bir parçasısınız; çocuklarınız, dostlarınız, akrabalarınız ve size yakın olan herkes gibi.

 

Barış tokenı ücretsiz olarak dağıtılır ve dünyanın her yetişkin vatandaşına verilecektir

     Kripto para birimi olan TRL ile ödenen koşulsuz temel gelir, ortalama aylık ücrete (net) ve hak ve özgürlük düzeyine bağlıdır. Kripto para birimi TRL’nin büyümesi (aksi takdirde sabit fiyat değişimi) şu değere dayanılarak elde edilir: TRL’yi dağıtan ülkenin resmi ortalama aylık ücretinin %40’ı.

•     Barış Tokeni ödeme algoritması, yapay zekanın kitlesel girişi ile işlerin ortadan kalkmasının negatif sonuçlarını dengeleyebilir. Hükümet yeni bir ekonomi ile yeniden kurulmayı başaramazsa vatandaşlar varoluş yolları olmadan ortada kalmayacaklar

•     İçişlerinde Barış Tokeni, yalnızca iç işlemlere dayandığı için dış müdahaleyi önleyen inanılmaz derecede güçlü bir kontrol ve denge aracıdır. Bu iç işlemler ülkenin vatandaşlarına yaklaşımı, adil mahkemeler ve bireylere saygıdır

•     TRL, vatandaşlığa en uzun süre sahip olma ilkesine dayanarak tahakkuk edeceği için, yoksulluk ve kitlesel göç ile mücadelede olumlu bir etkiye sahiptir

     Dahası, bir bütün olarak toplumdaki etik kaygılarla ilgili kendini koruma içgüdüsü, Barış Tokeni’nin çalışmasını olumsuz etkileyebilecek hırsızlık gibi eylemlerde bulunan kişilerin aranması ve yakalanması için tüm TRL sahiplerinin gönüllü katılımını gerektirir. TRL mekanizmasına zarar vermeye çalışmak 8 milyar insana zarar verir ve bu nedenle, saldırganlar dünyanın hiçbir kısmında kendilerini rahat hissetmemelidirler.

     Sadece İngilizce olarak mevcut olmayan bir bilgi kaynağı. TRL/BM ve arkasındaki fikri tüm dünyaya yaymak bize davamızda yardımcı olur.

     TRL Çevirmenler Topluluğunun küresel amacı: tarihteki en çok tercüme edilmiş belgenin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, çevrildiği dil sayısı açısından başarısını taklit etmektir*

 

Gelecekte, bu belgeler dünyadaki en çok dile sahip web sitesinin yaratılması için temeli oluşturacaktır

     Hedef 2020-2025 – TRL, BM tarafından dünyadaki hak ve özgürlüklerin savunulması için temel bir araç olarak incelenmekte ve tanınmaktadır.

  • Tarihte ilk kez, para birimi ekonomik servete bağlı olmayacak, kişilere ve haysiyete yönelik tutum göstergeleri ile desteklenecektir. Ancak şimdi, yapay zekanın otomatikleştirilmiş süreçlerinin toplu olarak uygulanmaya başlaması sayesinde, üretilmemiş göstergeleri bir kıyaslama olarak alabiliriz (an itibariyle, yapay zeka otomasyonunun kitlesel girişi sayesinde, üretim dışı faktörleri hedef alabiliriz)

  • Eğer Barış Tokeni asırlardır varolmuş olsaydı, o zaman Orta Çağ’da Engizisyon yerleri bulunmazdı ve Holokost veya Sovyet nüfusunun bastırılması gibi yirminci yüzyılın büyük trajedileri olmazdı

 

     Bu tip projeler için ana destek mesajlarından biri, her birimizde varolan insanlık hissidir.

     Danışmanlarımızın ve gönüllülerin çoğu, TRL’nin küresel olarak olumlu etkiye sahip olacağı alanlardan bir veya birkaçında kendi dünya görüşlerinin yansımasını görüyor ve bu da bizimle işbirliği yapmalarında motivasyonlarının kaynağı oluyor. Olağanüstü bir yenilik çağında, dünyanın en büyük zorluklarına bulunacak en iyi çözümlerin, herkes katkıda bulunduğunda elde edildiğini biliyoruz ve birlikte çalışan birçok zihin daima daha iyi bir sonuç elde edecektir. Bu içten hayırseverlik, tüm insanlığın iyiliği içindir.

 

     Ekibimiz - İnsanlık

 

TRL Global Hareket Ekibi

TRL Pro Bono dostu tarafından çevrildi Özgür Varol

 

 for translators 

© 2018-2020 TRL GLOBAL FOUNDATION