TOKENUL PĂCII 

 DRAGOSTE. LIBERTATE. EGALITATEA. 

Pagina se actualizează.​

     TRL este un mecanism social decentralizat de influență motivațională cu acțiune directă asupra provocărilor la adresa drepturilor și libertăților din întreaga lume.

     Organizația noastră înțelege crearea unei tehnologii pentru stabilirea unui venit minim global care are la bază tehnologia de tip „blockchain” a ONU ca și instrument fundamental pentru apărarea drepturilor și libertăților în întreaga lume. În prezent proiectul este susținut exclusiv prin munca voluntarilor.  

 

1)    TRL / ONU sprijină implementarea unui venit global de bază necondiționat

 

     Acest venit este plătit fiecărui cetățean indiferent de beneficii sau nivelul venitului. Indicatorii care influențează suma pe care fiecare o va primi la finalul fiecărei luni sunt legați de nivelul de conformitate al fiecăruia vis-a-vis de drepturile și libertățile acordate în țara în care trăiește.

       În stadiile incipiente folosim datele furnizate de organizații* recunoscute pe plan mondial ca și experte în acest domeniu. Fiecare organizație deține informații cuprinzătoare pentru descifrarea indicatorilor relevanți.

* Departamente și divizii ale ONU – Consiliul Europei – Human Rights Watch – Reporteri Fără Frontiere – Freedom House - Parteneriatul Internațional pentru Drepturile Omului – Amnesty International - Articolul 19 – OSCE ODIHR – Federația Internațională pentru Drepturile Omului - Front Line Defenders - UNICEF – OXFAM – Comitetul Internațional al Crucii Roșii - Grupul Internațional pentru Situații de Criză – sistemul inter-american pentru protecția drepturilor omului – Comisia Africană pentru Drepturile Omului și Curtea Africană pentru Drepturile Omului

 

2) TRL este un mecanism social global pentru Organizația Natiunilor Unite (ONU)

 

     Misiunea noastră este de a crea un instrument global pentru ONU prin care fiecare persoană să înțeleagă valoarea drepturilor și libertăților pe care le deține, fiind astfel motivați să influențeze acei indicatori care contează în țările și satele lor. TRL este un mecanism accesibil publicului larg, fără un centru privat de management sau de decizie. Acest proiect nu aparține unei singure persoane sau unui grup restrâns de persoane care iau decizii în numele tuturor.

​   

     Fiecare va primi un venit de bază unic pentru a fi interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său. Nu ai rămâne indiferent când un jurnalist este trimis în judecată pentru publicarea în ziar a unui articol despre un guvern corupt, sau când un activist pentru drepturile omului este urmărit fiindcă a ajutat un deținut politic, sau când cineva este supus discriminării rasiale sau religioase sau pentru alte principii pe care le prețuiesc. De asemenea, dacă tu sau cineva apropiat ție ar face parte din unul dintre aceste grupuri, alți membri ai societății nu te-ar abandona, pentru că problemele tale devin problemele societății.

     Acest lucru este important pentru țările cu un nivel scăzut de drepturi și libertăți. Cu toate acestea, trăim cu toții pe aceeași planetă și, în consecință, sărăcia și nivelul scăzut al educației stau la baza migrației incontrolabile și a terorismului. Din această cauză fenomenul de populism politic, la fel de periculos, a început să înflorească în tările dezvoltate.

     Am compilat o listă cu zone influențate pozitiv de venitul de bază universal (UBI) și nu cunoaștem vreo persoană care să nu-și regăsească propriile interese reflectate pe această listă. Aceasta este povestea oamenilor de toate profesiile, din toate țările, de pe toate continentele, aparținând tuturor religiilor și raselor, iar lista ar putea continua la nesfârșit. Iar tu ești, de asemenea, parte din această poveste, la fel ca prietenii, copiii, rudele tale și toți cei apropiați ție.

     Sursă de informații accesibilă nu doar în limba engleză. Ajută la popularizarea TRL/UN și a ideii din spatele acestui proiect peste tot în lume

Token of Peace (Token Păcii) va fi distribuită gratuit și va fi oferită fiecărui cetățean adult al lumii

     Venitul de bază necondiționat plătit în criptomoneda TRL este bazat pe salariul mediu lunar (valoare netă) și pe nivelul de drepturi și libertăți. Valoarea (altfel modificarea fixă a prețurilor) criptomonedei TRL este stabilită pe baza următoarei valori: 40% din salariul mediu lunar oficial din țara care distribuie TRL. Includerea veniturilor din TRL în datele statistice ale salariului mediu lunar este interzisă.

     Obiectivul 2020-2025 - TRL este examinat și recunoscut de către ONU ca fiind un instrument fundamental pentru apărarea drepturilor și libertăților în întreaga lume.

 

     Unul dintre mesajele principale de susținere pentru acest tip de proiect este sentimentul umanității care este viu în fiecare dintre noi.

     Desigur, problemele de neconceput referitoare la drepturi și libertăți nu au nicio legătură cu lumea modernă: avem mașini care funcționează pe pilot automat, ingineri și oameni de știință care lucrează activ la dezvoltarea inteligenței artificiale - dar până acum marea parte a lumii s-a situat într-o așa numită „zonă neagră” în ceea ce privește fundația drepturilor și libertăților. Aceasta este și o zonă a inegalităților masive care reprezintă o amenințare pentru noi toți și pentru dezvoltarea civilizației.

Versiunea actuală [EN]

     TRL is a decentralized social mechanism of motivational influence with direct action against challenges in the areas of rights and liberties around the world.

     We creation of social global basic income technology on the blockchain for UN as a fundamental instrument for the defence of rights and freedoms throughout the World. At the moment, the project is built exclusively on the work of volunteers.

     As part of the fourth industrial revolution, TRL increases the transparency of the economy and makes it more predictable. The system does away with questions of class divisions and potential political instability, creating a new world. The system does away with questions of class divisions and potential political instability, creating a new world. it's a unique index and an algorithm with the aim of reflecting the level of actual realisation of accepted international commitments and obligations in the field of human rights and environmental protection as well as for adherence to new international treaties to provide a higher level of protection for individuals at a domestic level.

     The Token of Peace will go through several stages of development, the end goal of which is to create an international cryptocurrency recognised by all countries of the world as a payment system and by the UN as a measure of Rights and Freedoms.

 

1)  TRL is an Unconditional Global Basic Income UN

     UBI is paid to every citizen irrespective of any benefits and income levels. Indicators that have an impact on the amount you will be receiving at the end of the month are linked to your compliance with rights and liberties within your country.

     In the initial stages we are using the data from universally recognized organisations* that are experts within their field. Each organisation presents comprehensive information for deciphering the indicator.

*- United Nations (departments and divisions) - Council of Europe - the inter-American system for the protection of human rights - African Commission on Human and Peoples’ Rights and African Court on Human and Peoples’ Rights - Human Rights Watch - Reporters without borders - Freedom House - International partnership for Human Rights - Amnesty International - Article19 - OSCE ODIHR - International Federation for Human Rights - Front Line Defenders - UNICEF - OXFAM - International Committee of the Red Cross - International Crisis Group

 

2) TRL is an social global mechanism for UN

    Our mission is to create a global instrument for the UN through which each person will understand the value of their rights and liberties and will be motivated to influence those important indicators in their country and their village. TRL is a widely available mechanism that does not have a private management centre or a decision-making centre. This project does not have an owner or a small group of people who make all the decisions on behalf of everyone.

​   

     Everyone would get a basic income for being interested in what is happening around you. You would not ignore when a journalist is being put on trial for publishing a story about a corrupt government in the newspaper, or when a human rights activist is being pursued for helping a political prisoner, or when someone is being a subject of racial or religious discrimination, or because of other principles they may hold. But if you yourself or someone close to you falls into one of those groups, other members of the society would similarly not leave you stranded, because your problem becomes the society’s problem.

 

     We have compiled a list of areas that are positively affected by a social UBI, and we do not know any person who would not identify with own interests on this list. This is a story about people from all professions, countries and continents, of all religions and skin colours... the list is endless and has everything in it. And you are also part of this story; as well as your children, friends, relatives and anyone else close to you.

 

Token of Peace would be distributed free of charge and would be given to every adult citizen of Earth.

     The unconditional basic income paid in cryptocurrency TRL is based on the average monthly wage (net) and the level of rights and liberties. The accrual (otherwise fixed price change) of cryptocurrency TRL is produced on the basis of the following value: 40% of the official average monthly wage in the country distributing TRL. The inclusion of citizens' income from TRL in statistical data of the average monthly wage is prohibited.

•      The Token of Peace payout algorithm is capable of offsetting a negative forecast due to the mass introduction of artificial intelligence and the disappearance of jobs. Citizens will not remain without a means of existence if the government does not manage to be rebuilt under a new economy

•     In domestic affairs, the Token of Peace is an incredibly powerful tool of checks and balances, preventing foreign interference since it is based on internal processes only: country’s treatment of its citizens, fair courts, respect to individuals

•      TRL is capable of having a positive impact on the fight against poverty and mass migration, as it will be accrued according to the principle of the longest possession of citizenship

     An information source not only available in English. It helps to spread TRL/UN and the idea behind it around the globe (see your language.

     The global aim of the TRL Translators Community: to emulate the success of the most translated document in history, the Universal Declaration of Human Rights, in terms of the quantity of languages it has been translated into.

 

     Goal 2020-2025 – TRL is examined and recognised by the UN as a fundamental instrument for the defence of rights and freedoms throughout the World.

  • For the first time in history, the monetary unit will not be tied to economic wealth but will be supplied by indicators of the attitude towards persons and dignity. Only now, thanks to the start of mass implementation of automatised processes of artificial intelligence, we can take the non-manufactured indicators as a benchmark (presently, due to the mass introduction of AI automation, we can target nonproduction factors)

  • If the Token of Peace had existed for centuries, then in the Middle Ages, places of the Inquisition wouldn’t have been found, and the huge tragedy that is the Holocaust or the repressions of the Soviet population would never have happened in the twentieth century

 

     One of the main messages of support for such projects is the sense of humanity, which lives in every one of us.

     Many of our advisers and volunteers see their own understanding of the world reflected in one or more of the areas on which TRL will have a positive global impact, and this is the source of their motivation to collaborate with us.  In an age of extraordinary innovation, we know that solutions to the world’s biggest challenges are best achieved when everyone contributes, and many minds working together will always result in a better outcome. This is genuine philanthropy, for the good of all humankind.

 

     Our Team – Humanity

 

TRL Global Movement Team

Translated by TRL Pro Bono friend Georgiana Cimpean

 

 for translators 

© 2018-2020 TRL GLOBAL FOUNDATION