TOKEN VAN VREDE 

 LIEFDE. VRIJHEID. GELIJKHEID. 

     TRL is een gedecentraliseerd sociaal mechanisme van motiverende invloed met directe actie tegen uitdagingen op vlak van rechten en vrijheden wereldwijd. 

     We ontwikkelen een globaal sociaal basisinkomsten technologie op de blockchain voor de VN als fundamenteel instrument in de strijd voor rechten en vrijheden over heel de wereld. Op dit moment steunt het project volledig op vrijwilligerswerk.

     Als deel van de vierde industriële revolutie, verhoogt TRL de transparantie van de economie en maakt het deze beter voorspelbaar. Het system schaft vragen over klassenverdelingen en potentiële politieke instabiliteit af, om zo een nieuwe wereld te creëren. Het is een unieke index en algoritme met als doel het niveau van daadwerkelijke realisatie van erkende internationale inzet en verplichtingen op het gebied van mensenrechten en milieubescherming weer te geven, evenals aanhankelijkheid van nieuwe internationale verdragen om een hoger beschermingsniveau te voorzien voor individuen op huiselijk niveau.

 

1)  TRL is een Universeel Basisinkomen voor de VN

     UBI wordt aan elke burger betaald, ongeacht eventuele uitkeringen en inkomensniveaus. Indicatoren die een invloed hebben op de hoeveelheid die u twaalf keer per jaar maandelijks zal ontvangen, zijn gelinkt aan uw nakoming van rechten en vrijheden binnen uw land.

     In de beginfase maken we gebruik van data van universeel erkende organisaties* die experten zijn binnen hun vakgebied. Elke organisatie voorziet uitgebreide informatie om de indicatoren te ontcijferen.

 *- Verenigde Naties (afdelingen) – Raad van Europa - het inter-Amerikaanse systeem voor de bescherming van mensenrechten - Afrikaanse Commissie voor de rechten van mensen en volken en Afrikaanse rechtbank voor de rechten van mensen en volken - Human Rights Watch - Reporters zonder grenzen - Freedom House - Internationaal partnerschap voor mensenrechten - Amnesty International - Article19 - OSCE ODIHR - Internationale Federatie voor mensenrechten - Front Line Defenders - UNICEF - OXFAM - Internationaal Comité van het Rode Kruis - International Crisis Group

 

2) TRL is een globaal sociaal mechanisme voor de VN

    Onze missie is het ontwikkelen van een globaal instrument voor de VN waarmee elke persoon de waarde van zijn/haar rechten en vrijheden zal begrijpen en gemotiveerd zal zijn om de belangrijke indicatoren in zijn/haar land en dorp te beïnvloeden. TRL is een ruim beschikbaar mechanisme dat geen particulier beheer- of beslissingscentrum heft. Dit project heeft geen eigenaar of een kleine groep mensen die namens iedereen alle beslissingen neemt.

​   

      We hebben een lijst van gebieden die positief beïnvloed zijn door een sociaal UBI samengesteld, en we kennen niemand die zich niet met eigen belangen op deze lijst zou identificeren. Dit is een verhaal over mensen uit alle beroepen, landen en continenten, van alle religies en huidskleuren,… de lijst is eindeloos en bevat alles. En u bent ook een deel van dit verhaal, net zoals uw kinderen, vrienden, familieleden en al uw naasten.

 

Token van Vrede zou gratis worden verspreid en aan elke volwassen burger van de aarde worden gegeven

     TRL, het onvoorwaardelijke basisinkomen betaald in cryptocurrency, is gebaseerd op het gemiddeld maandelijks loon (netto) en het niveau van rechten en vrijheden. De opbouw (vaste prijswijziging) van TRL wordt berekend op basis van de volgende waarde: 40% van het officiële gemiddeld maandelijks loon in het land dat TRL uitdeelt.

  • Het Token of Peace uitbetalingsalgoritme kan een negatieve prognose door de massale introductie van artificiële intelligentie en het verdwijnen van banen compenseren. Burgers zullen niet zonder bestaansmiddelen blijven als de regering er niet in slaagt onder een nieuwe economie te worden opgebouwd.

  • Token of Peace is een ongelooflijk krachtig hulpmiddel voor checks and balances voor binnenlandse zaken, het verhindert vreemde tussenkomsten aangezien het uitsluitend gebaseerd is op interne processen: de behandeling van burgers, eerlijke rechtbanken, respect voor individuen.

  • TRL kan een positieve impact hebben op de strijd tegen armoede en massamigratie, aangezien het zal worden opgebouwd volgens het principe van het langste bezit van burgerschap.

     Bovendien vereist het instinct van zelfbehoud met betrekking tot ethische zorgen binnen de samenleving als geheel de vrijwillige deelname van elke TRL eigenaar bij het opsporen en vangen van mensen die inbraak, diefstal en andere acties die een negatieve invloed hebben effect op het werk van Token of Peace te proberen plegen. Het TRL-mechanisme proberen te beschadigen, schaadt 8 miljard mensen en daarom kunnen indringers zich in geen enkel deel van de wereld kalm voelen.

     Een informatiebron die niet alleen in het Engels beschikbaar is. Het helpt TRL/VN en het idee erachter over de hele wereld te verspreiden.

     Het algemene doel van de TRL Translators Community: het succes van het meest vertaalde document in de geschiedenis, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, evenaren in termen van de hoeveelheid talen waarin het is vertaald*

 

Deze documenten zullen in de toekomst de basis vormen voor de creatie van de meest meertalige website ter wereld.

     Doel 2020-2025 – TRL wordt door de VN onderzocht en erkend als een fundamenteel instrument voor de verdediging van rechten en vrijheden over de hele wereld

  • Voor het eerst in de geschiedenis zal de monetaire eenheid niet gebonden zijn aan economische welvaart, maar zal zij bezorgd worden door indicatoren van de houding tegenover personen en waardigheid. Alleen nu, dankzij de start van massale implementatie van geautomatiseerde processen met artificiële intelligentie, kunnen we de niet-gefabriceerde indicatoren als maatstaf nemen (momenteel kunnen we ons, vanwege de massale introductie van AI-automatisering, op niet-productiefactoren richten)

  • Als Token of Peace al eeuwen bestond, dan zouden in de middeleeuwen geen plaatsen van inquisitie zijn gevonden, en de enorme tragedie die de Holocaust of de repressie van de Sovjetbevolking is, zou in de twintigste eeuw nooit zijn gebeurd.

 

     Een van de belangrijkste steunbetuigingen voor dergelijke projecten is het gevoel van menselijkheid, dat in ieder van ons leeft.

     Veel van onze adviseurs en vrijwilligers zien hun eigen begrip van de wereld weerspiegeld in een of meer van de gebieden waarop TRL een positieve wereldwijde impact zal hebben, en dit is de bron van hun motivatie om met ons samen te werken. In een tijdperk van buitengewone innovatie, weten we dat oplossingen voor de grootste uitdagingen van de wereld het beste kunnen worden bereikt als iedereen een bijdrage levert, en dat veel geesten die samenwerken, altijd tot een beter resultaat zullen leiden. Dit is echte filantropie, voor het welzijn van de hele mensheid.

 

     Ons team - de mensheid

 

TRL Global Movement Team

Translated by TRL Pro Bono friend Joke Bergmans 

 

 for translators 

© 2018-2020 TRL GLOBAL FOUNDATION