BIỂU TƯỢNG CHUNG

CỦA QUYỀN CON NGƯỜI VÀ SỰ TỰ DO

THU NHẬP CƠ BẢN VÔ ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU

 

TOKEN CỦA HÒA BÌNH

   TRL là một phần của Tổ chức Liên Hiệp Quốc tập trung vào cơ chế thu nhập cơ bản vô điều kiện toàn cầu

 

     Mọi công dân, không phân biệt lợi ích và mức thu nhập sẽ nhận được một khoản tiền thu nhập cơ bản vô điều kiện và thường xuyên. Khoản tiền mà bạn sẽ nhận được vào cuối tháng, tổng cộng 12 lần một năm sẽ bị ảnh hưởng bởi các chỉ số thể hiện mức độ bạn tuân thủ quyền và sự tự do trong lãnh thổ quốc gia của bạn.

     Trong những bước đầu, chúng tôi sẽ dùng dữ liệu từ những tổ chức được công nhận trên toàn thế giới, những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của mình. Mỗi tổ chức có vai trò cung cấp thông tin toàn diện và đầy đủ để giải mã chỉ số.

  TRL là một cơ chế xã hội toàn cầu phục vụ cho Liên Hiệp Quốc

 

    Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một công cụ toàn cầu cho Liên Hiệp Quốc để thông qua đó mỗi cá nhân sẽ hiểu được giá trị của quyền và sự tự do của họ và nhờ đó, sẽ có động lực để tác động vào những chỉ số quan trọng kia trong quốc gia và nơi họ đang sinh sống. TRL là một cơ chế có mặt rộng rãi mà không cần sự trợ giúp của một trung tâm điều hành riêng biệt hay một trung tâm đưa ra các quyết định. Dự án này không có một người sở hữu, cũng không có một nhóm người đại diện mọi người đưa ra quyết định.

     Thu nhập cơ bản toàn cầu vô điều kiện TRL sử dụng là một thước đo đồng thời là một thuật toán đặc biệt nhằm mục đích phản ánh mức độ nhận biết thực sự về những cam kết quốc tế được thừa nhận và những nghĩa vụ trong lĩnh vực quyền con người và bảo vệ môi trường cũng như sự tôn trọng triệt để đối với các hiệp định quốc tế mới nhằm mục đích cung cấp mức bảo vệ cao hơn cho các cá nhân ở cấp độ trong nước.

     One of the most important goals of ‘TRL Implementation’ is to reflect the level of progress made with regards to recommendations and decisions made by international and regional judicial and quasi-judicial bodies, including committees of the UN Treaty bodies, as well as reports and recommendations made by UN Special Rapporteurs.

    Mục tiêu 2020-2025 - TRL đã được kiểm định và công nhận bởi Liên Hiệp Quốc như là một phương tiện chủ yếu nhằm bảo vệ quyền và sự tự do trên khắp thế giới

 

 *mã nguồn mở / dữ liệu mở / tài liệu nội dung mở đã được thu thập và phân tích (việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng (ví dụ: theo dõi các vi phạm nhân quyền)

 

TRL ALLIANCE - cộng đồng nghiên cứu toàn cầu

     Nếu sở thích nghiên cứu của bạn phù hợp với một hoặc nhiều điểm của Liên minh TRL, bạn có thể thông báo cho nhóm TRL với yêu cầu được đưa vào danh sách tư vấn sơ bộ cho Hiệp hội và Cộng đồng TRL (Chủ nghĩa nhân văn; Quyền và Tự do; Kinh tế ), chỉ định dòng Hoạt động và liên kết mà bạn quan tâm.

Tìm hiểu thêm

TRL Alliance. Chủ nghĩa nhân văn

Hội và cộng đồng

 • Tôn giáo, giới tính và bình đẳng chủng tộc

 • Bất bình đẳng và nghèo đói toàn cầu

 • Di cư

 

TRL Alliance. Quyền và Tự do

Hội và cộng đồng

 • Quyền con người

 • Thực hiện

 • Bảo vệ các nhà báo và nhà hoạt động

 • NCO's & phương tiện truyền thông độc lập

 • Cam kết dân sự & cơ chế chống đàn áp

TRL Alliance. Kinh tế học

Hội và cộng đồng

 • Đầu tư xã hội / tác động

 • Thu nhập cơ bản toàn cầu vô điều kiện

 • Blockchain và tiền điện tử

 • Kinh tế 4.0

TRL Pro Bono Publico

 

     Hiện tại, dự án này được xây dựng dựa trên các đóng góp của tình nguyện viên.

     Mục đích chung của Cộng đồng Phiên dịch TRL: cạnh tranh với sự thành công của văn kiện được dịch nhiều nhất trong lịch sử, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền trên phương diện lượng ngôn ngữ nó đã được dịch sang.

     Chúng tôi sẽ không bao giờ tính thu nhập cơ bản cho mọi quốc gia nếu không có phong trào tình nguyện 'Thực hiện', vì điều này đòi hỏi phải điền vào hơn 12 000 giá trị, tất cả đều được bao gồm trong 35 khoản ký gửi của Liên Hợp Quốc và hàng chục điều ước quốc tế cấp khu vực, cho hơn 200 quốc gia.

     Một trong những thông điệp chính của sự ủng hộ cho những dự án tương tự chính là tình người, thứ tồn tại trong mỗi con người chúng ta.

 *mã nguồn mở / dữ liệu mở / tài liệu nội dung mở đã được thu thập và phân tích (việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng (ví dụ: theo dõi các vi phạm nhân quyền)

 

 

ĐỘI

     Chúng tôi đã biên soạn một danh sách những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách thu nhập cơ bản vô điều kiện xã hội, và chúng tôi không biết ai không có cùng chung lợi ích trên danh sách này. Đây là một câu chuyện về những con người từ tất cả các nghề nghiệp, đất nước và lục địa, câu chuyện của tất cả các tôn giáo và màu da.... danh sách này là vô tận và nó chứa đựng tất cả mọi thứ. Và bạn cũng là một phần của câu chuyện; cũng như con cái bạn, bạn bè bạn, họ hàng hay bất cứ ai gần gũi bạn. Nhóm chúng tôi - Nhân loại.

    Nhiều cố vấn và tình nguyện viên nhìn thấy bức tranh về thế giới của họ được phản chiếu trong một hoặc nhiều lĩnh vực mà TRL sẽ thay đổi một cách tích cực, và điều này chính là nguồn gốc của động lực khiến họ muốn hợp tác với chúng tôi. Có nhiều cách để giúp Cộng đồng TRL

 

line.jpg
 

TRL GLOBAL FOUNDATION

TIN TỨC

PHONG CÁCH TOÀN CẦU TRL

Tình nguyện viên / Nhà hảo tâm / Người khẳng định / Người ủng hộ 

HỌC VIỆN TRL AMBASSADORS

© 2018-2020 TRL GLOBAL FOUNDATION