UNIVERSAL TOKEN OF RIGHTS AND LIBERTIES

UNIVERSEEL GLOBAAL BASISINKOMEN

TOKEN VAN VREDE

 TRL is een Universeel Basisinkomen voor de VN

 

     UBI wordt aan elke burger betaald, ongeacht eventuele uitkeringen en inkomensniveaus. Indicatoren die een invloed hebben op de hoeveelheid die u twaalf keer per jaar maandelijks zal ontvangen, zijn gelinkt aan uw nakoming van rechten en vrijheden binnen uw land.

     In de beginfase maken we gebruik van data van universeel erkende organisaties* die experten zijn binnen hun vakgebied. Elke organisatie voorziet uitgebreide informatie om de indicatoren te ontcijferen. 

 

TRL is een globaal sociaal mechanisme voor de VN

 

    Onze missie is het ontwikkelen van een globaal instrument voor de VN waarmee elke persoon de waarde van zijn/haar rechten en vrijheden zal begrijpen en gemotiveerd zal zijn om de belangrijke indicatoren in zijn/haar land en dorp te beïnvloeden. TRL is een ruim beschikbaar mechanisme dat geen particulier beheer- of beslissingscentrum heft. Dit project heeft geen eigenaar of een kleine groep mensen die namens iedereen alle beslissingen neemt.

     Unconditional Global Basic Income TRL/UN uses a unique index and an algorithm with the aim of reflecting the level of actual realisation of accepted international commitments and obligations in the field of human rights and environmental protection as well as for adherence to new international treaties to provide a higher level of protection for individuals at a domestic level. This has a direct impact on the basic income received by citizens of every country.

     One of the most important goals of ‘TRL Implementation’ is to reflect the level of progress made with regards to recommendations and decisions made by international and regional judicial and quasi-judicial bodies, including committees of the UN Treaty bodies, as well as reports and recommendations made by UN Special Rapporteurs.

    Doel 2020-2025 – TRL wordt door de VN onderzocht en erkend als een fundamenteel instrument voor de verdediging van rechten en vrijheden over de hele wereld

 

 * opensource / open data / open content materiaal werd verzameld en geanalyseerd (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd (bijv. het volgen van schendingen van de mensenrechten)

TRL ALLIANCE - global research community

     Als uw onderzoeksinteresses aansluiten bij een of meer van de punten van de TRL-alliantie, kunt u het TRL-team informeren met een verzoek om te worden opgenomen in de voorlopige lijst van adviseurs van de TRL Association and Community (Humanism; Rights & Liberties; Economics ), met vermelding van de activiteitenlijn en associatie waarin u geïnteresseerd bent.

Leer meer

TRL Alliance. Humanisme

Vereniging en gemeenschap

 • Religie, gender en raciale gelijkheid

 • Wereldwijde ongelijkheid en armoede

 • Migratie

 

TRL Alliance. Rechten en vrijheden

Vereniging en gemeenschap

 • Mensenrechten

 • Implementatie

 • Bescherming van journalisten en activisten

 • NCO's en onafhankelijke media

 • Maatschappelijke betrokkenheid en antirepressief mechanisme

TRL Alliance. Economie

Vereniging en gemeenschap

 • Maatschappelijk / impactbeleggen

 • Universeel Globaal Basisinkomen

 • Blockchain en crypto

 • Economie 4.0

TRL Pro Bono Publico

 

     Op dit moment steunt het project volledig op vrijwilligerswerk.

     Het algemene doel van de TRL Translators Community: het succes van het meest vertaalde document in de geschiedenis, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, evenaren in termen van de hoeveelheid talen waarin het is vertaald.

     We zouden nooit het basisinkomen voor elk land hebben berekend zonder onze 'vrijwilligersbeweging' Implementatie '', omdat hiervoor meer dan 12.000 waarden moesten worden ingevuld, die allemaal waren opgenomen in 35 VN-bewaarplaatsen en tientallen internationale verdragen bij de universele en regionaal niveau, voor meer dan 200 landen.

          Een van de belangrijkste steunbetuigingen voor dergelijke projecten is het gevoel van menselijkheid, dat in ieder van ons leeft.

Gebruik het "TRL open licenties" -systeem & WORD LID

 • Onafhankelijke wetenschapper / onderzoeker

 • Internationale vrijwilliger

 • Pro Bono-vertalers

 

TEAM

           We hebben een lijst van gebieden die positief beïnvloed zijn door een sociaal UBI samengesteld, en we kennen niemand die zich niet met eigen belangen op deze lijst zou identificeren. Dit is een verhaal over mensen uit alle beroepen, landen en continenten, van alle religies en huidskleuren,… de lijst is eindeloos en bevat alles. En u bent ook een deel van dit verhaal, net zoals uw kinderen, vrienden, familieleden en al uw naasten. Ons team - de Mensheid.

         Veel van onze adviseurs en vrijwilligers zien hun eigen begrip van de wereld weerspiegeld in een of meer van de gebieden waarop TRL een positieve wereldwijde impact zal hebben, en dit is de bron van hun motivatie om met ons samen te werken. Er zijn veel manieren om de TRL-gemeenschap te helpen

 

line.jpg
 

TRL GLOBAL FOUNDATION

NIEUWS

TRL GLOBALE BEWEGING

Vrijwilligers / weldoeners / Assertors / Advocates / Supporters

TRL AMBASSADEURS INSTITUUT

© 2018-2020 TRL GLOBAL FOUNDATION