ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΔΕΙΟΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΎ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ

 

TOKEN ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Το TRL είναι ένα είδος Παγκόσμιου Βασικού Εισοδήματος (ΠΒΕ) εντός του ΟΗΕ

 

     Το ΠΒΕ κατατίθεται σε όλους τους πολίτες του ΟΗΕ ανεξαρτήτως ετέρων παροχών ή ετήσιου εισοδήματος.Οι δείκτες που καθορίζουν το ποσό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε πολίτη μηνιαίως σχετίζονται άμεσα με την συμμόρφωση του με τους κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα του.

          Στο πρωτογενές αυτό στάδιο χρησιμοποιούμε δεδομένα από παγκοσμίως αναγνωρισμένους οργανισμούς* που θεωρούνται ειδικοί στο πεδίο δράσης τους.Κάθε οργανισμός μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που μας βοηθά στην σωστή ρύθμιση του δείκτη για τον εκάστοτε πολίτη.

    Το TRL είναι ένας παγκόσμιος κοινωνικός μηχανισμός που λειτουργεί εντός του ΟΗΕ

 

    Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός διεθνούς οργάνου στα πλαίσια του ΟΗΕ μέσω του οποίου οι πολίτες θα κατανοήσουν την αξία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και να ασκήσουν μαζικά την δική τους επιρροή στην κοινωνική ζωή της πόλης ή της χώρας τους σε συνάρτηση με τους σημαντικούς αυτούς δείκτες. Το TRL είναι ένας μηχανισμός διαθέσιμος για όλους και δεν υπόκειται σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο διαχείρισης ή λήψης αποφάσεων.Το πρότζεκτ αυτό δεν έχει ιδιοκτήτη, ούτε βασίζεται σε μία μονάχα ομάδα ανθρώπων που                     λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους των πολιτών

     Παγκόσμιο βασικό εισόδημα άνευ όρων ο ΟΗΕ χρησιμοποιεί ένα μοναδικό δείκτη και έναν αλγόριθμο ονομαζόμενο «εφαρμογή» με τον σκοπό να αντικατοπτρίσει το επίπεδο της πραγματικής εφαρμογής αποδεκτών διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και την τήρηση νέων διεθνών συνθηκών για την παροχή ενός μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας για τους ιδιώτες σε εγχώριο επίπεδο. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο βασικό εισόδημα που λαμβάνεται από τους πολίτες κάθε χώρας

     Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της «εφαρμογής του TRL» είναι να αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει γίνει όσον αφορά τις προτάσεις και τις αποφάσεις διεθνών και τοπικών δικαστικών και ήμι-δικαστικών οργανισμών, περιλαμβανομένων των επιτροπών του ΟΗΕ, καθώς και αναφορές και προτάσεις των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ.

    Στόχος 2020-2025 - Σκοπός μας, το TRL να ελεγχθεί και να αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως ένα θεσμικό όργανο που στοχεύει άμεσα στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε όλον τον κόσμο

 

* συλλέχθηκε και αναλύθηκε υλικό ανοιχτού / ανοιχτού / ανοιχτού περιεχομένου (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός έργου που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)

 

TRL ALLIANCE - παγκόσμια ερευνητική κοινότητα

     Σε περίπτωση που τα ενδιαφέροντά σας ή η έρευνά σας συμπίπτει με κάποιο από τα σημεία των βασικών αρχών της Συνομοσπονδίας TRL, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα μας και να ζητήσετε να συμπεριληφθείτε στην προκαταρκτική λίστα συμβούλων του Κοινοτικού Συλλόγου TRL -μία ομάδα που ασχολείται ενεργά με τον ανθρωπισμό, την οικονομία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών- προσδιορίζοντας την πιθανή κοινοπραξία που θα σας ενδιέφερε.

Μάθε περισσότερα

TRL Alliance. Ανθρωπισμός

Ένωση και κοινότητα

 • Θρησκεία, φύλο και φυλετική ισότητα

 • Παγκόσμια ανισότητα και φτώχεια

 • Μετανάστευση

 

TRL Alliance. Δικαιώματα και Ελευθερίες

Ένωση και κοινότητα

 • Ανθρώπινα δικαιώματα

 • Εφαρμογη tου TRL

 • Προστασία δημοσιογράφων και ακτιβιστών

 • Χρηματοδότηση για τα ανεξάρτητα ΜΜΕ και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης

 • Πολιτική εμπλοκή και αντι-κατασταλτικός μηχανισμός

TRL Alliance. Οικονομικά

Ένωση και κοινότητα

 • Κοινωνική επένδυση / επίδραση

 • Απαραίτητο παγκόσμιο βασικό εισόδημα

 • Blockchain και crypto

 • Οικονομία 4.0

TRL Pro Bono Publico

 

     Μέχρι σήμερα, το πρότζεκτ βασίζεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες των εθελοντών που μας στηρίζουν.

     Ο παγκόσμιος στόχος της κοινότητας μεταφραστών TRL: να μιμηθεί την επιτυχία του πιο μεταφρασμένου εγγράφου στην ιστορία, της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσον αφορά την ποσότητα των γλωσσών στις οποίες έχει μεταφραστεί.

     Ποτέ δεν θα υπολογίζαμε το βασικό εισόδημα για κάθε χώρα χωρίς την εφαρμογή του «εθελοντικού κινήματος», καθώς απαιτούσε να συμπληρωθούν περισσότερες από 12.000 αξίες, οι οποίες περιελάμβαναν όλα τα 35 αποθετήρια του ΟΗΕ και δεκάδες διεθνείς συνθήκες στην παγκόσμια και περιφερειακό επίπεδο, για περισσότερες από 200 χώρες.

          Ένα από τα ισχυρότερα μέσα στήριξης του έργου μας είναι η αίσθηση ανθρωπιάς μας διέπει όλοι ανεξαιρέτως.

Χρησιμοποιήστε το σύστημα "ανοιχτές άδειες TRL" και ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΑΣ

 • Ανεξάρτητος επιστήμονας / Ερευνητής

 • Διεθνής εθελοντής

 • Μεταφραστές Pro Bono

 

 

ΟΜΑΔΑ

     Για τον λόγο αυτό, συνθέσαμε μια λίστα με περιοχές όπου το ΠΒΕ θα μπορούσε να καρποφορήσει και, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε συναντήσει κάποιον πολίτη που να μην έχει αναγνωρίσει τα συμφέροντα που προκύπτουν για εκείνον. Η λίστα αυτή -μία ατελείωτη λίστα με ιστορίες απ' όλον τον κόσμο- περιλαμβάνει πολίτες κάθε επαγγέλματος, καταγωγής, θρησκευτικής πεποιθήσεως κ.ά.Μπορείτε και εσείς να γίνετε κομμάτι αυτής της ιστορίας! Πάρτε μέρος και παρακινήστε τους φίλους σας, την οικογένειά σας, τους συγγενείς σας, τους γνωστούς σας και τους γύρω σας να κάνουν το ίδιο. Η ομάδα μας - Ανθρωπότητα.

    Πολλοί από τους συμβούλους και τους εθελοντές μας βλέπουν τη δική τους κατανόηση του κόσμου που αντανακλάται σε έναν ή περισσότερους τομείς στους οποίους η TRL θα έχει θετικό παγκόσμιο αντίκτυπο και αυτή είναι η πηγή των κινήτρων τους να συνεργαστούν μαζί μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βοηθήσετε την κοινότητα TRL

 

line.jpg
 

TRL ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΤΑΜΕΊΟ

ΝΈΑ

TRL ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΚΊΝΗΣΗ

Εθελοντές / Ευεργέτες / Διδάσκοντες / Δικηγόροι / Υποστηρικτές

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ TRL

© 2018-2020 TRL GLOBAL FOUNDATION